Autor bloga – dr Paweł Momro


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/iesirseo/domains/analizypolityczne.pl/public_html/wp-content/themes/gluber/inc/templates/intro_header.php on line 161

Urodzony w 1985 roku. Od licencjata po doktorat studiował na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Działał w tamtejszym Kole Naukowym Studentów Instytutu Politologii. W kwietniu 2018 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską zatytułowaną „Kompetencje ustrojowe prezydenta w Polsce po roku 1989 a realizacja linii politycznej” (promotor prof. dr hab. Andrzej K. Piasecki).

Wieloletni członek Stowarzyszenia KoLiber. Zasłużony honorowy dawca krwi. Autor kilkunastu artykułów naukowych dotyczących systemu politycznego III RP, historii politycznej Polski oraz znaczenia internetu w rywalizacji politycznej. W 2013 roku wydał monografię „Parlament w Polsce. Przemiany polityczno-ustrojowe na przestrzeni XX wieku”. Publicysta m.in. magazynu „Polonia Christiana” i portalu PCh24.pl.